Xử lý báo cáo vi phạm

Quá trình hỏi-đáp giữa hai đối tác trên app Redmek A và Redmek B đã được giới thiệu trong Các bước nhận lời giải trên app Redmek A và Các bước gửi lời giải trên app Redmek B. Tuy nhiên, trong số rất nhiều câu hỏi được đưa lên Redmel, sẽ có thể xuất hiện những trường hợp không mong muốn. Trong nỗ lực đảm bảo giá trị cao nhất cũng như hạn chế những điều bất cập xảy ra, chúng tôi đã tạo cơ chế để các bạn có thể báo cáo vi phạm của đối tác và chịu trách nhiệm xử lý các báo cáo đó 1 cách hợp lý và nhanh nhất.

Để bảo đảm tính công bằng và lợi ích cho các đối tác, Redmek áp dụng các nguyên tắc sau:

  • Cả người hỏi và người trả lời đều có quyền báo cáo
  • Các báo cáo chỉ có thể thực hiện ở các câu hỏi mà người trả lời đã gửi lời giải
  • Cơ sở để xử lý báo cáo là nội dung câu hỏi, lời giải và sự tuân thủ các quy định trong điều khoản sử dụng

Theo đó, quy trình báo cáo vi phạm và xử lý sẽ diễn ra như sau:

1. Người báo cáo là người hỏi (Từ app Redmek A)

Trạng thái câu hỏi: Người hỏi có thể báo cáo khi câu hỏi có trạng thái Có lời giải và thao tác tại màn hình lời giải. Khi người hỏi nhận được lời giải và nhận thấy lời giải sai, không phù hợp với nội dung câu hỏi… thì có thể tiến hành báo cáo. Tại màn hình lời giải, bạn bấm vào nút Hành động, sau đó bấm vào dòng Báo cáo vi phạm như hình sau:

Tại màn hình báo cáo vi phạm, người hỏi nhập nội dung báo cáo sau đó bấm gửi. Hệ thống nhận được báo cáo sẽ gửi thông báo cho cả hai bên. Trạng thái của câu hỏi chuyển thành Có báo cáo.

Tại trạng thái này, câu hỏi sẽ phải chờ Hội đồng chuyên môn Redmek xem xét và đưa ra quyết định. Khi đã xem xét xong và quyết định, Redmek sẽ gửi thông báo cho cả hai bên và thực thi theo quyết định của Hội đồng chuyên môn. Có 3 phương án quyết định như sau:

  • Lời giải đúng: Câu hỏi sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn thành. Số tiền (= giá chốt) sẽ bị trừ khỏi tài khoản tạm giữ của người hỏi. Tài khoản của người trả lời được cộng (=62%giá chọn) theo chính sách của Redmek.
  • Lời giải sai: Câu hỏi sẽ được chuyển sang trạng thái Mới đăng. Số tiền (= giá chốt) sẽ được chuyển từ tài khoản tạm giữ sang tài khoản khả dụng của người hỏi. Giao kèo giữa 2 đối tác trong câu hỏi sẽ bị hủy bỏ.
  • Lời giải vi phạm quy định Redmek: Câu hỏi sẽ được chuyển sang trạng thái Mới đăng. Số tiền (= giá chốt) sẽ được chuyển từ tài khoản tạm giữ sang tài khoản khả dụng của người hỏi. Giao kèo giữa 2 đối tác trong câu hỏi sẽ bị hủy bỏ. Tài khoản và số dư của người trả lời sẽ tạm thời bị khóa.

2. Người báo cáo là người trả lời(Từ app Redmek B)

Trạng thái câu hỏi: Người hỏi có thể báo cáo khi câu hỏi có trạng thái Đã gửi lời giải và thao tác tại màn hình câu hỏi. Khi người trả lời nhận thấy sự thiếu hợp tác từ người hỏi thông qua việc gửi các tin nhắn…thì có thể tiến hành báo cáo bằng cach bấm vào Hành động, trên các dòng sổ xuống, bạn chọn Báo cáo vi phạm như hình dưới đây:

Tại màn hình báo cáo vi phạm, người trả lời nhập nội dung báo cáo sau đó bấm gửi. Hệ thống nhận được báo cáo sẽ gửi thông báo cho cả hai bên. Trạng thái của câu hỏi chuyển thành Có báo cáo.

Tại trạng thái này, câu hỏi sẽ phải chờ Hội đồng chuyên môn Redmek xem xét và đưa ra quyết định. Khi đã xem xét xong và quyết định, Redmek sẽ gửi thông báo cho cả hai bên và thực thi theo quyết định của Hội đồng chuyên môn. Có 2 phương án quyết định như sau:

  • Xứng đáng hoàn thành: Câu hỏi sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn thành. Số tiền (= giá chốt) sẽ bị trừ khỏi tài khoản tạm giữ của người hỏi. Tài khoản của người trả lời được cộng (=62%giá chọn) theo chính sách của Redmek.
  • A nhắn tin hợp lý: Hội đồng chuyên môn quyết định đưa tình trạng câu hỏi về như thời điểm trước báo cáo và yêu cầu người trả lời tiếp tục trả lời các tin nhắn của người hỏi.

Lưu ý: Câu hỏi ở trạng thái Có báo cáo người hỏi vẫn có thể bấm nút Đồng ý thanh toán. Khi đó câu hỏi sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn thành báo cáo sẽ được hủy bỏ.

Sau khi có quyết định của hội đồng hoặc người hỏi bấm nút Đồng ý thanh toán, lộ trình của câu hỏi sẽ được tiếp tục theo trạng thái mới.

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up