QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG TẢI CÂU HỎI, LỜI GIẢI VÀ TIN NHẮN TRÊN ỨNG DỤNG REDMEK A, REDMEK B

1. Quy định chung

Phần quy định chung này áp dụng cho toàn bộ các loại thông tin được người dùng sử dụng để đăng ký, đăng tải câu hỏi, lời giải và tin nhắn qua các Ứng dụng Redmek A, Redmek B. Để bảo đảm quá trình hỏi đáp giữa các đối tác được thuận lợi, Redmek yêu cầu người dùng thực hiện đúng các quy định dưới đây:

 1. Nội dung thông tin (bao gồm cả phần text và nội dung trong hình ảnh được đăng tải) phải được viết bằng Tiếng Việt có dấu (trừ nội dung câu hỏi liên quan đến môn Ngoại ngữ và lời giải các câu hỏi đó) viết rõ ràng, đúng quy tắc tiếng Việt.
 2. Không đăng câu hỏi, lời giải, tin nhắn chứa nội dung, hình ảnh, liên kết (link) có nội dung nói xấu nhà nước CHXHCN Việt Nam, thảo luận các vấn đề chính trị, tôn giáo quốc phòng (trừ trường hợp đó là nội dung trong câu hỏi, lời giải theo đúng các chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).
 3. Không đăng câu hỏi, lời giải, tin nhắn chứa nội dung, hình ảnh, liên kết (link) có nội dung đồi truỵ, độc hại, vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp với văn hoá Việt Nam.

 

2. Quy định sử dụng thông tin để đăng ký tài khoản

Thông tin dùng để đăng ký tài khoản trên Ứng dụng Redmek A, Redmek B (bao gồm: tên đăng nhập, số điện thoại, email, mật khẩu…) phải sử dụng đúng thông tin của cá nhân người đăng ký. Cấm tuyệt đối việc sử dụng thông tin của người khác, thông tin không đúng sự thật.

Quá trình đăng ký tài khoản, yêu cầu người dùng đọc kỹ điều khoản sử dụng của Ứng dụng đang đăng ký. Việc đồng ý với điều khoản sử dụng là hoàn toàn tự nguyện của người dùng và là yêu cầu bắt buộc để tiếp tục sử dụng Ứng dụng.

 

3. Quy định về đăng tải câu hỏi, lời giải lên các ứng dụng Redmek

Quy định về đăng câu hỏi:

 • Nội dung của câu hỏi đăng lên Ứng dụng Redmek A chỉ bao gồm các nội dung liên quan đến câu hỏi mà người dùng định hỏi, riêng trong phần mô tả có thể ghi thêm các yêu cầu khác liên quan đến yêu cầu về lời giải như thời gian, yêu cầu chất lượng chữ viết, hình ảnh…Tuyệt đối không được đăng lên các thông tin (bao gồm cả phần mô tả và ảnh câu hỏi) không liên quan đến câu hỏi.
 • Khi đăng tải câu hỏi đăng lên Ứng dụng Redmek A, người dùng phải bảo đảm các thông tin về câu hỏi được cung cấp (bao gồm cả phần mô tả và ảnh câu hỏi) là đủ dữ kiện để đối tác B có thể đưa ra lời giải phù hợp với câu hỏi.
 • Nội dung câu hỏi được đăng lên phải được hiểu là câu hỏi “một cách phù hợp”. Redmek không chấp nhận nhưng câu hỏi được đăng lên “để thử chức năng”, “không vì mục đích hỏi bài”,… kiểu “1 + 1 = ? “, hoặc “x – 1 = 0”.
 • Không đăng nhiều câu hỏi cùng 1 nội dung ở cùng 1 thời điểm.
 • Tuyệt đối không được đăng các câu hỏi giả mạo, tự hỏi tự trả lời.

Quy định về đăng tải lời giải:

 • Nội dung của lời giải đăng tải lên Ứng dụng Redmek B chỉ bao gồm các nội dung liên quan đến lời giải cho câu hỏi mà đối tác đang hỏi. Tuyệt đối không được đăng lên các thông tin (bao gồm cả phần mô tả và ảnh câu hỏi) không liên quan đến lời giải cho câu hỏi.
 • Redmek đề nghị người dùng Ứng dụng Redmek B không tham gia đặt đề xuất tại các câu hỏi “không vì mục đích hỏi bài”,… kiểu “1 + 1 = ? “, hoặc “x – 1 = 0”.
 • Khi đăng tải câu hỏi đăng lên Ứng dụng Redmek A, người dùng phải bảo đảm các thông tin về câu hỏi được cung cấp (bao gồm cả phần mô tả và ảnh câu hỏi) là đủ dữ kiện để đối tác B có thể đưa ra lời giải phù hợp với câu hỏi.
 • Khi đăng các lời giải thì không thực hiện tách lời giải thành nhiều ảnh, sau đó sử dụng chức năng sửa lời giải để gửi tiếp cho người hỏi.

 

4. Quy định về sử dụng ngôn ngữ trong việc gửi tin nhắn cho đối tác

Tin nhắn trên các Ứng dụng Redmek A, Redmek B là chức năng để hỏi và giải thích rõ về nội dung câu hỏi, lời giải giữa 2 đối tác, để bảo đảm người hỏi nhận được lời giải phù hợp với câu hỏi đã đăng.

Trong quá trình nhắn tin, người dùng phải tuyệt đối chấp hành các quy định được ghi trong trong Quy định chung ở phần 1.

5. Quy tắc xử lý vi phạm của Redmek

Trong quá trình hoạt động của các Ứng dụng Redmek A, Redmek B nếu chúng tôi phát hiện ra trường hợp đăng tải thông tin vi phạm các quy định trên, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý tùy theo mức độ vi phạm để đảm bảo tính trong sạch và tạo thuận lợi cho quá trình hỏi-đáp của tất cả người dùng.

Xử lý vi phạm về thông tin để đăng ký tài khoản

Khi phát hiện trường hợp vi phạm, căn cứ vào mức độ Redmek sẽ tiến hành xử lý vi phạm. Nếu lỗi vi phạm ở mức độ nhẹ, Redmek sẽ nhắc nhở người dùng qua tin nhắn hoặc email. Nếu lỗi vi phạm ở mức độ nặng, Redmek sẽ khóa tài khoản người dùng.

Xử lý vi phạm về đăng tải câu hỏi, lời giải

Khi phát hiện các câu hỏi, lời giải vi phạm các quy định nêu ở phía trên, căn cứ vào mức độ Redmek sẽ tiến hành xử lý vi phạm. Nếu lỗi vi phạm ở mức độ nhẹ, Redmek sẽ nhắc nhở người dùng qua tin nhắn hoặc email. Nếu lỗi vi phạm ở mức độ nặng hơn, Redmek sẽ xóa câu hỏi, hủy lời giải có chứa nội dung vi phạm. Ở mức độ cao nhất, Redmek sẽ khóa tài khoản người dùng.

Chú ý: Đối với các câu hỏi giả mạo, tự hỏi tự trả lời…Redmek coi đây là hành vi cố tình vi phạm chính sách và sẽ dừng thanh toán khi có những dấu hiện đáng ngờ và thực hiện khóa tài khoản khi xác minh được hành vi.


Redmek – Ứng dụng hỏi đáp bài tập

Email: Redmek.info@gmail.com

ĐT: 0866.405.505

Fanpage: RedMek – Ứng dụng hỏi đáp bài tập

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up