Khuyến mãi: Tăng tỷ lệ tiền nhận cho người trả lời

Thời gian qua, kể từ khi ra mắt, ứng dụng Redmek đã giúp đỡ cho hàng chục nghìn bạn với hàng nghìn câu hỏi từ khắp các tỉnh Bắc-Trung-Năm trên mọi lĩnh vực, môn học. Việc này đã được các bạn ghi nhận, chia sẻ và tiếp tục sử dụng. Đây là niềm vui lớn của đội ngũ Redmek. Để đạt được kết quả đó ngoại sự nỗ lực lớn từ đội ngũ Redmek chúng tôi không thể không nhắc đến vai trò cốt yếu của các bạn đã tham gia trả lời. Mặc dù vẫn còn có các sai sót nhỏ, tuy nhiên Redmek ghi nhận sự đóng góp to lớn của các bạn.

Để tạo điều kiện cho các bạn nhận được nhiều tiền hơn, cũng như tạo đà tâm lý tốt cho “làn sóng” ôn thi sắp tới với số lượng bài tập nhiều hơn nữa, Redmek tăng tỷ lệ tiền nhận cho các bạn từ 62% hiện tại thành 76%. Một con số rất lớn.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 02.5.2019 đến hết 30.6.2019

Điều kiện rút tiền: Các bạn có thể thực hiện rút tiền nếu tài khoản của các bạn có trên 50K.

Hãy tích cực giải bài tập trên Redmek, phần thưởng sẽ tương xứng với sự đóng góp của các bạn.

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up