Hướng dẫn tạo câu hỏi mới trên app Redmek A

Bước đầu tiên và là bắt buộc để sử dụng Redmek A đó chính là tạo câu hỏi mới.

Video – Hướng dẫn tạo câu hỏi mới

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, có thể đăng câu hỏi bằng cách bấm vào nút () tại màn hình chính của app Redmek A.

Khi đó màn hình xuất hiện như sau:

Tại các khu vực 1, 2 bạn hãy chọn thông số lớp, môn học đúng với nội dung câu hỏi của mình.

Tại nút số 3-giá gợi ý, bạn hãy bấm vào đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy tự đánh giá và đưa ra mức giá gợi ý cho câu hỏi của mình. Mức giá này chỉ có tác dụng gợi ý cho đối tác B xem xét đưa ra đề xuất. Mức giá gợi ý không phải là giá bạn phải trả. Giá phải trả cho câu hỏi của bạn sẽ được bạn chọn lựa ở bước sau. Ở bước này, bạn có thể chọn hoặc tự gõ mức giá gợi ý cho câu hỏi của mình, sau khi chọn hoặc gõ xong số liệu, bạn hãy bấm vào nút () để trở về màn hình câu hỏi.

Tại đây bạn hãy tiếp tục chuyển sang nút số 4-thời hạn. Khi bấm vào đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, tùy vào thời điểm bạn cần lời giải, bạn hãy chọn 1 trong các thông số ghi trên màn hình.

Ở khu vực số 5, bạn hãy bấm vào để chọn ảnh của bài tập. Đây là yêu cầu bắt buộc. Bạn có thể sử dụng ảnh chụp giấy viết tay, ảnh chụp đề thi, ảnh chụp màn hình điện thoại, mày vi tính…để đưa lên câu hỏi Redmek. Khi bấm vào ô số 5, màn hình sẽ chuyển sang thao tác chọn ảnh trên thiết bị của bạn, chọn xong bạn tiếp tục đến với ô số 6.

Ở khu vực số 6, bạn hãy nhập nội dung yêu cầu riêng của mình, có thể đã có hoặc chưa có trong ảnh. Những chi tiết này sẽ giúp đối tác B dễ dàng thực hiện yêu cầu của bạn hơn.

Làm xong tất cả các bước trên, bạn hãy kiểm tra thông tin lại 1 lần nữa từ thông số lớp, môn học, giá gợi ý, thời hạn, ảnh câu hỏi và nội dung chi tiết. Sau đó, bạn hãy bấm vào nút () để chính thức đưa câu hỏi lên hệ thống.

Câu hỏi của bạn đăng xong sẽ có trạng thái Mới đăng. Từ thời điểm đó các đối tác B sẽ nhìn thấy và đặt đề xuất. Hãy theo dõi và thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc nhận lời giải cho câu hỏi của mình nhé.

Xem thêm: Lộ trình câu hỏi trên app Redmek A (–>bấm vào đây).

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up