Hướng dẫn Đặt đề xuất trên app Redmek B

Để bắt đầu quá trình hỏi-đáp thì việc làm đầu tiên của bạn là tìm và chọn câu hỏi phù hợp. Các câu hỏi sẽ được bạn chọn từ danh sách trong tab “Mới đăng”. Khi bấm vào tab “Mới đăng” trên màn hình chính xuất hiện như sau:

Khi bạn muốn xem chi tiết, bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn có thể click vào các nút bấm (NB) để sửa () để đặt đề xuất cho câu hỏi đang xem.

Khi bấm vào nút () màn hình sẽ chuyển sang trang đặt đề xuất như sau:

Tại đây bạn hãy chọn 2 thông số cho đề xuất của mình bao gồm: Giá đề xuất và Thời gian duy trì.

  • TS1: Khi bạn bấm vào nút chọn Giá đề xuất, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn hãy nhập số tiền (bạn có thể gõ phím hoặc chọn từ các nút có sẵn) là giá đề xuất để gửi cho Người hỏi, sau đó bấm () để kết thúc thao tác, chuyển về màn hình trang đặt đề xuất.

  • TS2: Khi bạn bấm vào nút chọn Thời gian duy trì đề xuất, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn hãy chọn 1 trong số các mốc thời gian được đưa ra, đó chính là thời điểm mà đề xuất của bạn còn hiệu lực (sau thời điểm đó đề xuất của bạn tự động bị xóa), sau đó bấm () để kết thúc thao tác, chuyển về màn hình trang đặt đề xuất.

Lựa chọn xong cả 2 thông số, lúc này đã xuất hiện trên các thông số bạn chọn:

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up