Hướng dẫn Chọn đề xuất trên app Redmek A

Video – Hướng dẫn Chọn đề xuất trên app Redmek A

Tại màn hình chi tiết câu hỏi “Có đề xuất“:

Để xem danh sách đề xuất thì bạn hãy bấm (), màn hình xuất hiện như sau:

Trên danh sách đề xuất bạn có thể nhìn thấy danh sách các đề xuất mà các đối tác đặt với câu hỏi. Thông số của 1 đề xuất bao gồm:

1. Giá đề xuất: Khi bạn chọn đề xuất nào, thì giá đề xuất đó sẽ trở thành giá chốt của câu hỏi. Đó chính là số tiền bạn bị tạm giữ ngay sau khi chọn đề xuất.

2. Rank của đối tác: Đây là thông số phản ảnh quá trình hoạt động của đối tác. Các thông số ảnh hưởng bao gồm: Tổng số bài đã hoàn thành, số bài bị báo cáo hoặc có sai sót và kết quả đánh giá của các đối tác A.

3. Thời gian duy trì: Mỗi đề xuất sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách khi qua thời gian duy trì. Nếu thấy đề xuất nào hợp lý bạn nên chọn sớm, tránh để nó bị xóa tự độn vì hết thời gian duy trì

Thao tác chọn đề xuất bạn có thể bấm nào nút CHỌN, ở bên phải các đề xuất:

Ngoài ra, từ “danh sách đề xuất”, bạn có thể bấm vào tên của đối tác B để xem thông tin chi tiết về điểm xếp hạng và quá trình làm việc. Qua đó bạn so sánh giữa các đối tác B và làm căn cứ để bạn lựa chọn đối tác.

Ngay trên màn hình chi tiết này, bạn cũng có thể chọn đối tác bằng cách bấm vào nút CHỌN () ở phía dưới.

Ngay khi chọn được đề xuất phù hợp, bạn bấm chọn thì ngay lập tức Hệ thống sẽ chuyển trạng thái câu hỏi từ Có đề xuất sang Chờ lời giải.

Lưu ý: Do đề xuất mà các đối tác B gửi có thời hạn duy trì ít nhất 30 phút nên từ thời điểm 30 phút trước thời hạn các đối tác B sẽ không thể đặt đề xuất và các đề xuất đã đặt cũng mất hiệu lực. Vì một số lý do, đôi khi người dùng thường bỏ qua thời điểm chọn đề xuất, dẫn đến việc câu hỏi không thể hoàn thành, để tránh trường hợp câu hỏi bị quá hạn như trên, hệ thống Redmek sẽ chọn tự động 1 đối tác để giải đáp câu hỏi của bạn. Việc này được thực hiện dựa trên các điều kiện sau:

  1. Tiêu chí để chọn ưu tiên các đề xuất có: Giá thấp, Điểm xếp hạng cao.
  2. Chỉ áp dụng với các tài khoản đang sử dụng tiền khuyến mãi. Các tài khoản đã nạp tiền sẽ không áp dụng.

Việc tự động chọn cũng vẫn theo quy định là giá đề xuất phải không nhỏ hơn số dư khả dụng của người hỏi.

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up