Giới thiệu App Redmek B

Các app RedMek là công cụ kết nối giữa người có câu hỏi/bài tập cần hỏi (gọi tắt là A) và người có khả năng giải đáp câu hỏi/bài tập đó (gọi tắt là B). Chúng tôi xây dựng RedMek là các ứng dụng trên các thiết bị di động, trong đó ứng dụng (app) dành cho người hỏi là app RedMek A và người trả lời là app RedMek B. Các ứng dụng này hiện nay được chúng tôi public trên Google play và AppStore.

Giới thiệu app RedMek B

Icon app RedMek B

Ứng dụng RedMek B bạn có thể tìm thấy trên Google play (Link) và AppStore (Link), là ứng dụng được sử dụng cho người trả lời. Sau khi tải về mày, mỗi người cần đăng ký cho mình 1 tài khoản, trong quá trình đăng ký sẽ cần phải xác thực qua email. Sau khi đăng ký tài khoản xong, người dùng có thể đăng nhập ngay lập tức và tiến hành xem danh sach các câu hỏi của A và từ đó chọn lọc để đặt đề xuất.

[Đặt đề xuất] Sau khi xem danh sach các câu hỏi của A chọn lọc được câu hỏi phù hợp, B có thể đặt đề xuất bằng cách bấm vào nút và chọn các thông số như: Giá đề xuất và thời gian duy trì. Câu hỏi mà bạn vừa đặt đề xuất xong sẽ có trạng thái Đang đấu giá. Tiếp theo lộ trình thay đổi trạng thái của câu hỏi sẽ diễn biến như sau:

Để xem chi tiết hơn về các trạng thái câu hỏi, bạn có thể xem bảng dưới đây:

Khi đăng ký và sử dụng ứng dụng người dùng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ: Redmek B.

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up