QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG TẢI CÂU HỎI, LỜI GIẢI VÀ TIN NHẮN TRÊN ỨNG DỤNG REDMEK A, REDMEK B

1. Quy định chung Phần quy định chung này áp dụng cho toàn bộ các loại thông tin được người dùng sử dụng để đăng ký, đăng tải câu hỏi, lời giải và tin nhắn qua các Ứng dụng Redmek A, Redmek B. Để bảo đảm quá trình hỏi đáp giữa các đối tác được […]

Xử lý báo cáo vi phạm

Quá trình hỏi-đáp giữa hai đối tác trên app Redmek A và Redmek B đã được giới thiệu trong Các bước nhận lời giải trên app Redmek A và Các bước gửi lời giải trên app Redmek B. Tuy nhiên, trong số rất nhiều câu hỏi được đưa lên Redmel, sẽ có thể xuất hiện […]

Xử lý báo cáo vi phạm

Ngày đăng:
Các bước gửi lời giải trên app Redmek B

Quá trình thay đổi trạng thái câu hỏi/bài tập từ khi tạo mới cho đến khi hoàn thành sẽ theo lộ trình như sau: 1. Mới đăng Đây là trạng thái câu hỏi của các đối tác A mà bạn và các đối tác B khác có thể đặt đề xuất. Để xem danh sách […]

Các bước gửi lời giải trên app Redmek B

Ngày đăng:
Các bước nhận lời giải trên app Redmek A

Quá trình thay đổi trạng thái câu hỏi/bài tập từ khi tạo mới cho đến khi hoàn thành sẽ theo lộ trình như sau: 1. MỚI ĐĂNG Đây là trạng thái câu hỏi sau khi A tạo câu hỏi mới. Sau khi bạn thực hiện bước đầu tiên, đó là tạo câu hỏi mới (–>Xem […]

Các bước nhận lời giải trên app Redmek A

Ngày đăng:
Hướng dẫn Chọn đề xuất trên app Redmek A

Video – Hướng dẫn Chọn đề xuất trên app Redmek A Tại màn hình chi tiết câu hỏi “Có đề xuất“: Để xem danh sách đề xuất thì bạn hãy bấm (), màn hình xuất hiện như sau: Trên danh sách đề xuất bạn có thể nhìn thấy danh sách các đề xuất mà các […]

Hướng dẫn Chọn đề xuất trên app Redmek A

Ngày đăng:
Hướng dẫn Đặt đề xuất trên app Redmek B

Để bắt đầu quá trình hỏi-đáp thì việc làm đầu tiên của bạn là tìm và chọn câu hỏi phù hợp. Các câu hỏi sẽ được bạn chọn từ danh sách trong tab “Mới đăng”. Khi bấm vào tab “Mới đăng” trên màn hình chính xuất hiện như sau: Khi bạn muốn xem chi tiết, […]

Hướng dẫn Đặt đề xuất trên app Redmek B

Ngày đăng:
Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản Redmek B

Một trong những mong muốn chính mà người dùng Redmek B hướng đến khi cài đặt và trả lời các câu hỏi đó là rút tiền. Đương nhiên, để đáp ứng nhu cầu chính đáng đó, chúng tôi xây dựng các phương thức rút tiền hết sức tiện lợi như sau: Rút tiền qua tài […]

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản Redmek B

Ngày đăng:
Hướng dẫn tạo câu hỏi mới trên app Redmek A

Bước đầu tiên và là bắt buộc để sử dụng Redmek A đó chính là tạo câu hỏi mới. Video – Hướng dẫn tạo câu hỏi mới Sau khi đăng nhập vào tài khoản, có thể đăng câu hỏi bằng cách bấm vào nút () tại màn hình chính của app Redmek A. Khi đó […]

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản Redmek A

Để hoàn thành được quá trình hỏi/đáp với đối tác B, người dùng app Redmek A (người hỏi) phải tiến hành nạp tiền trong tài khoản để sẵn sàng sử dụng. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thức nạp tiền. Người dùng có thể thực hiện nạp tiền thông qua thẻ cào điện […]

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản Redmek A

Ngày đăng:

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up